سه شنبه 23 مهر 1398    |    Tuesday, October 15, 2019

68 درصد مسموميت ها در کشور، مسموميت دارويي است.

دکتر رسول ديناروند با اعلام اين خبر گفت: در اين هفته تمرکز به صورت کشوري، بر آموزش نحوه پيشگيري از مسموميت در کودکان، مسموميت ناشي از داروها، سموم دفع آفات، مواد شيميايي، فلزات سنگين (فلز سرب)، سوء مصرف مواد مخدر، گازها و منوکسيد کربن خواهد بود.

وي در اين رابطه به وجود 34 مرکز اطلاع رساني داروها و سموم در کشور اشاره کرد و مهمترين اقدامات اين مراکز را ، آموزش عمومي نحوه پيشگيري از مسموميتها از جمله ايمن سازي منازل، مدارس و مهدهاي کودک و آموزش و نحوه استفاده صحيح از فرآورده هاي دارويي و شيميايي، از طريق تبليغات شهري و رسانه هاي جمعي و  ارسال پيام کوتاه عنوان کرد.

وي همچنين به تقارن برگزاري بسيج جهاني «هفته پيشگيري از مسموميت با سرب» از تاريخ 28 مهر تا 4 آبان اشاره کرد و گفت: بنابراين يکي ديگر از اهداف آموزشي ستاد مرکزي اطلاع رساني داروها و سموم در سال جاري، آشنا سازي جامعه با منابع و نحوه آلودگي با سرب، نحوه بروز و علايم مسموميت با سرب و نحوه پيشگيري از آن خواهد بود.

عناوين روزهاي هفته پيشگري از مسموميت ها

رئيس سازمان غذا و دارو در ادامه به تشريح عناوين روزهاي هفته پيشگري از مسموميت ها پرداخت و گفت: روز چهارشنبه اول آبان" روز پيشگيري از بروز مسموميت ناشي داروها " نامگذاري شده است چراکه شايعترين علت مسموميت گزارش شده به مراکز DPIC ايران در سال 1390 با 68.6 درصد، مسموميت دارويي است.

ديناروند روز پنجشنبه دوم آبان را روز پيشگيري از مسموميتها در اطفال (پيشگيري از مسموميت با سرب) و روز جمعه سوم آبان را روز پيشگيري از مسموميت ناشي از گازها و منوکسيد کربن اعلام کرد و گفت: بر اساس اعلام سازمان پزشکي قانوني کشور، متاسفانه متوفيات ناشي از روز شنبه چهارم آبان را روز "پيشگيري از مسموميت با مواد غذايي و گياهان سمي" روز يکشنبه پنجم آبان، روز "پيشگيري از بروز مسموميت با سموم دفع آفات، مواد شيميايي و فلز سرب "، دوشنبه ششم آبان ماه روز "پيشگيري از مسموميت ناشي از گزيدگي‌ها" و روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه را روز «پيشگيري از مسموميت ناشي از سوء مصرف مواد» اعلام کرد.

به گفته ديناروند هشتمين دوره هفته پيشگيري از مسموميت ها، به سرپرستي ستاد مرکزي اطلاع رساني داروها و سموم و با همکاري دانشگاههاي علوم پزشکي، 34 مرکز اطلاع رساني داروها و سموم(DPIC)، سازمان پزشکي قانوني کشور، سازمان آموزش و پرورش، شهرداري ها و بسياري ديگر از ادارات و سازمانهاي مرتبط با موضوع، در نخستين هفته آبان (اول تا هفتم آبان ماه) با هدف کاهش مرگ و مير ناشي از مسموميت ها برگزار مي‌شود.ازگرفتگي در سال 1390 به ميزان 965 نفر و سال 1391 به ميزان 697 مورد بوده است.به نقل از : خبرگزاري فارستاریخ درج : 27/07/1392تعداد بازدید : 1273