جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019

ممنوعيت درج منابع خريد ماده موثره روي بسته بندي دارو

دکتر مهدي سليمانجاهي سرپرست اداره کل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر بر اساس راي کميسيون قانوني مورخ 14/12/1391 ضمن اعلام حذف منابع خريد مواد اوليه بر روي بسته بندي هاي داروها از شرکتهاي توليدکننده و واردکننده دارو خواست تا اقدامات لازم را جهت حذف منابع خريد مواد اوليه براي داروهاي موجود در بازار انجام دهند.به نقل از : سايت رسمي سازمان غذا و داروتاریخ درج : 26/01/1392تعداد بازدید : 1296