جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019

شرکتهاي دارويي حق خودداري از فروش دارو به مراکز درماني را ندارند.

دکتر شيباني با تاکيد بر اين که مردم نبايد نگران کمبود دارو باشند تصريح کرد عليرغم تمامي مشکلات شرکت هاي وارداتي هم دارو و هم مواد اوليه دارويي را وارد کشور مي کنند تا بتوانند دارو هاي مورد نظر را در داخل توليد کنند.
آقاي شيباني با اشاره به اثر تحريم ها بر واردات دارو خاطر نشان کرد : بايد توجه داشت با اين که شرايط تحريم مشکلات زيادي را براي ما به وجود آورده ولي اتفاق خوب اين امر اين بوده که ما تحريم ها را تبديل به فرصت کرديم و در حال حاضر خيلي از شرکت هاي معتبر خارجي اعلام آمادگي کردند که برخي داروها را تحت ليسانس خودشان در کارخانه هاي کشور ما توليد کنند .
دکتر شيباني در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اين که آيا ارز مرجع دارو قطع مي شود گفت: دارو در حال حاضر با ارز مرجع وارد مي شود و برنامه براي واردات دارو با ارز غير مرجع نداريم ولي در خصوص تجهيزات پزشکي ما با دو نوع تجهيزات مواجه هستيم يکي اقلام مصرفي پزشکي و ديگري دستگاه هاي پزشکي هستند که در حال حاضر لوازم مصرفي پزشکي با ارز مرجع وارد مي شود ولي دستگاه هاي پزشکي با ارز مبادله اي وارد کشور مي شوند.به نقل از : باشگاه خبرنگاران دنياتاریخ درج : 21/12/1391تعداد بازدید : 1322