يکشنبه 31 شهريور 1398    |    Sunday, September 22, 2019

اطلاعیه عدم مصرف فرآورده Herceptin 440mg

16/04/1394 – دکتر مصطفی کریمی معاون فنی مدیریت نظارت و ارزیابی داروی اداره کل دارو عطف به نامه شرکت Ruche پارس ، طی نامه ای خطاب به معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خواستار توقف مصرف فرآورده Herceptin 440mg با شماره بچ W7532E15 با تاریخ انقضاء June/2018 و شماره سری ساخت حلال H3066 ساخت کمپانی Ruche تا اطلاع ثانوی گردیده و خاطرنشان نموده که این موضوع به کلیه واحدهای ذیربط اطلاع رسانی گردد.

لینک مشاهده نامهبه نقل از : سایت سازمان غذا و داروتاریخ درج : 21/04/1394تعداد بازدید : 1595