پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020

معافیت ملزومات دارویی از قیمت گذاری

واحد نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو دیروز (29/01/1394) طی نامه ای به شرکتهای دارویی از معافیت کلیه ملزومات دارویی از بخشنامه قیمت گذاری مربوط به طرح تحول نظام سلامت خبر داد.

در این نامه که از سوی دکتر مهدی پیرصالحی مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر به کلیه شرکتهای ملزومات دارویی ارسال می شود، آمده است :

پیرو بخشنامه شماره 92/100 مورخ 08/02/93 مقام عالی وزارت در خصوص طرح تحول نظام سلامت کشور جهت اعلام قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی به اطلاع می رساند اقلام ملزومات دارویی به ثبت رسیده در اداره کل دارو مستثنی از بخش نامه های فوق الذکر می باشند و درحال حاضر مشمول قیمت گذاری نمی باشند.

بدیهی است پس از ابلاغ ضوابط از سوی این اداره کل، کلیه شرکتها ملزم به رعایت ضوابط قیمت گذاری خواهند شد.

لازم به ذکر است در صورت درخواست شرکت منبی بر ورود در فهرست بیمه از سوی سازمان های بیمه گر، مقتضی است طبق قوانین و ضوابط جاری سازمان های مذکور اقدام گردد.به نقل از : سایت معاونت غذا و داروتاریخ درج : 30/01/1394تعداد بازدید : 2669