پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020

بررسي کسورات ديسکت بيمه ها آنلاين شد.

کسورات نسخ دارويي همواره يکي از دغدغه هاي مهم داروخانه ها بوده است. به نحوي که ماهانه مبالغ قابل توجهي از مبلغ درخواستي از سازمانهاي بيمه گر بواسطه عدم مطابقت اطلاعات درج شده در ديسکت و شرايط تعيين شده از سوي بيمه ها کسر مي گردد. از سوي ديگر اغلب، مشکلاتي نظير خرابي فايل ديسکت، عدم درج کد داروخانه و مواردي از اين دست سبب تکرار مراجعه نمايندگان داروخانه ها به سازمانهاي بيمه گر و انتظار در صف تحويل ديسکت مي گردد.

نظر به اهميت اين موضوع، شرکت ماهان داروي ميهن در پرتال جامع دارويي خود موسوم به داروبانک اقدام به ايجاد بستري جهت بررسي فايل ديسکت قبل از مراجعه به سازمانهاي بيمه گر نموده است.

در اين سامانه داروخانه با مراجعه به آدرس اينترنتي www.daroobank.com، در بخش بررسي ديسکت داروخانه با Attach کردن فايل ديسکت و انتخاب بيمه مورد نظر، علاوه بر مشاهده مبلغ و جزئيات کسور مربوطه مي تواند جزئيات کسور خود را در غالب فايل Excele دريافت نمايد.

در حال حاضر اين خدمت بصورت رايگان براي کليه داروخانه هاي کشور در حال ارائه مي باشد.

علاقه مندان در صورت داشن هرگونه سوالي در اين خصوص مي توانند با شماره هاي پشتيباني ذکر شده در پرتال تماس حاصل نمايند.به نقل از : گروه نرم افزار داروبانکتاریخ درج : 05/06/1393تعداد بازدید : 4151