يکشنبه 31 شهريور 1398    |    Sunday, September 22, 2019

Movantik تایید شد.

"داروهای اوپیوئیدی داروهایی هستند که برای درمان و مدیریت درد استفاده می شوند.

یک عارضه جانبی شایع در ارتباط با استفاده از این داروها کاهش تحرک دستگاه گوارش است. در این حالت اجابت مزاج دشوار گردیده و بیمار در دفع احساس فشار، مدفوع سخت یا ناصاف و یا تجربه یک احساس دفع ناکامل دارد." (drugs.com)

naloxegol یکی از 'آنتاگونیستهای گیرنده اثرات جانبی اوپیوئیدها' می باشد که برای کاهش اثرات  Constipatingاین داروها استفاده می شود.

ایمنی و اثربخشی Movantik  در دو کارآزمایی بالینی از تعداد 1352 نفر شرکت کننده که به مدت حداقل چهار هفته برای درد غیر سرطانی، اوپیوئید مصرف می کردند و دچار یبوست ناشی از آن شده بودند، انجام گرفت.

شرکت کنندگان به صورت تصادفی برای دریافت 12.5 میلی گرم یا 25 میلی گرم از Movantik و یا دارونما (قرص قند) یک بار در روز به مدت 12 هفته قرار گرفتند. سپس تغییر در تعداد حرکات روده در طول هفته از آغاز مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

نمایش نتایج:

آزمایش اول نشان داد که 44 درصد از شرکت کنندگان با دریافت 25 میلی گرم از Movantik و 41 درصد از شرکت کنندگان با دریافت 12.5 میلی گرم از Movantik تجربه افزایش حرکات روده در طول هفته را داشتند، در مقابل تغییر مشهودی در مابقی شرکت کنندگان که از دارونما دارونما استفاده می کردند مشاهده نشد و آزمون دوم نیز نتایج مشابهی را نشان داد.

عوارض جانبی شایع Movantik شامل درد شکم، اسهال، سردرد و تجربه گاز بیش از حد در معده یا روده (نفخ) بوده است.

FDA  اعلام کرده که نیاز به مطالعه postmarketing برای بررسی بیشتر، در مورد احتمال بروز عوارض جانبی قلبی عروقی در بیماران مصرف کننده این دارو وجود دارد.

Movantik  توسط داروسازی  AstraZeneca LP، مستقر در ویلمینگتون تولید و روانه بازار شده است.

 تاریخ درج : 27/06/1393تعداد بازدید : 2131