چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019

Evzio تاييد شد.

سازمان غذا و داروي آمريکا شکل خود تزريق (Auto Injector) از داروي نالوکسان هيدروکلرايد با نام Evzio را براي درمان مسموميت ناشي از مصرف بيش از حد مواد مخدر (Overdose) تاييد کرد.

Evzio شکل خاصي از آمپول آماده حاوي داروي نالوکسان هيدروکلرايد است که به صورت تزريق عضلاني و يا زيرجلدي استفاده مي شود.

نالوکسان يک معکوس کننده سريع اثر مصرف بيش از حد انواع مواد مخدر است و به عنوان يک درمان استاندارد براي مصرف بيش از حد اين مواد تجويز مي شود.

همچنين اين دارو در درمان مهار تنفسي بعد از جراحي و خارش ناشي از انسداد صفراوي هم کاربرد دارد.

با اين حال، داروهاي نالوکسان موجود از طريق سرنگ و اغلب پرسنل پزشکي آموزش ديده در بخش اورژانس و امداد استفاده مي شود.

در درمان کوماي ناشي از مصرف بالاي نارکوتيکها بايد توجه داشت که نيمه عمر نالوکسان از نيمه عمر اغلب مخدرها کمتر است، لذا نياز به تکرار دوز وجود دارد.

باب راپاپورت ، MD ، رئيس بخش بيهوشي ، بي دردي ، و مواد مخدر در مرکز FDA گفت: " در مسير ارزيابي و تحقيق داروها،  Evzio اولين محصول دارويي ترکيبي براي مواد مخدر است که به شکل دستگاه خود تزريق براي ارائه يک دوز نالوکسان در خارج از مراکز مراقبت پزشکي طراحي شده است. استفاده از اين محصول مي تواند با تسهيل استفاده از دارو جان فرد را در شرايط اضطراري نجات دهد.

همچنين اين سازمان تاکيد کرده است که داروي Evzio جايگزين مراقبت هاي فوري پزشکي نيست و استفاده کننده از اين دارو بايد بيشتر به دنبال مرقبت هاي فوري پزشکي براي بيمار باشد.

در يک مطالعه فارماکوکينتيک از 30 بيمار ، اثر تزريق يک دوز Evzio معادل با تزريق تک دوز آمپول نالوکسان بوده است.

با اين حال استفاده از Evzio در بيماران وابسته به مواد مخدر ممکن است موجب خروج شديد مواد مخدر شود. برگشت ناگهاني افسردگي ناشي از مواد مخدر ممکن است منجر به حالت تهوع، استفراغ، تعريق، تاکي کاردي، افزايش فشار خون، لرزش غير قابل کنترل ( tremulousness ) ، تشنج و ايست قلبي شود.

اعضاي خانواده و يا مراقبان بايد با تمام دستورالعمل هاي مصرف، قبل از تجويز به افراد شناخته شده يا مشکوک به مصرف بيش از حد مواد مخدر  آشنا شوند. اعضاي خانواده و يا مراقبان کودکان نيز بايد با مراحل استفاده از Evzio و عمل با دستگاه آموزشي که همراه با دستگاه اصلي گنجانده شده است، قبل از مصرف آشنا شوند.

شرکت داروسازي Kaleo ، توليد کننده اين محصول ، بيشتر بر روي ساخت فرم هاي کاربردي در داروهاي آلرژيک و ساير زمينه هاي درماني مشغول بوده است. اين شرکت در سال 2008 در ريچموند ويرجينيا در ايالات متحده آمريکا ثبت و بعدها از Intelliject به Kaleo تغيير نام داد.

از ديگر محصولات اين شرکت مي توان به EpiPen Jr® (Epinephrine auto-injector)  اشاره نمود.تاریخ درج : 19/01/1393تعداد بازدید : 2037