يکشنبه 31 شهريور 1398    |    Sunday, September 22, 2019

مصاحبه شونده : دکتر عليرضا خواجه اميري، داروساز متخصص سم شناسي و استاديار دانشگاه
چرا مردم از گراني دارو شکايت دارند؟

بسياري از پزشکان داروهاي خارجي و مکمل ها را براي بيماران تجويز مي کنند، بيماران نيز مسِرّ به تهيه همان برند تجويز شده هستند.
 
           از آنجا که بسياري ازاين ترکيبات  با ارز آزاد وارد کشور شده و از نظر مراجع تصميم گيرنده ، دارو محسوب نمي شوند، اغلب تهيه اين ترکيبات تجويزي با افزايش قيمت همراه است. به عنوان مثال داروهايي که پزشکان متخصص ارتوپدي براي مفاصل تجويز مي کنند از قبيل ترکيبات  حاوي گلوکزامين و داروهايي که پزشکان براي کاهش اشتها تجويز مي کنند و همچنين داروهايي که پزشکان متخصص پوست تجويز مي کنند از قبيل ترکيبات حاوي روي و بسياري از ترکيبات آرايشي وبهداشتي به صورت غيرمعمول افزايش قيمت داشته اند. اينها نمونه ي داروها و ترکيباتي هستند که توسط پزشکان در نسخه تجويز شده و بيماران از قيمت زياد آنها احساس نارضايتي مي نمايند. علاوه برآن برخي از ويتامين هاي خارجي که در نسخه ها تجويز مي شوند و همچنين برخي از داروهاي خارجي که نمونه داخلي آن در کشور موجود مي باشد افزايش قيمت چشمگيري داشته اند و چون پزشکان نيز همان نمونه ي خارجي را تجويز مي کنند، بيماران نيز بر دريافت همان نوع اصرار مي ورزند ، البته گفتني است در مواردي ممکن است نمونه ي خارجي سازگاري بيشتري داشته باشند به عنوان مثال داروهاي کاهنده ي قند خون، داروهاي کاهنده فشار خون، داروهاي ضد تشنج، داروهاي آرام بخش و اسپري هاي تنفسي که نمونه هاي خارجي آنها اختلاف قيمت بسيار زيادي با نمونه ي داخل کشور دارد از اين دسته اند.
در کنارتمامي اين موارد به علت افزايش قيمت مواد اوليه در برخي از کارخانجات داروسازي داخلي، تعدادي از داروهاي ساخت داخل نيز گرانتر شده اما اين گراني به اندازه  داروهاي ذکر شده در بالا نمي باشد.
 
          با عنايت به اينکه تجويز نسخ دارويي معمولاً ترکيبي از داروهاي خارجي، مکمل ، ويتامين و داروهاي توليد داخل مي باشد، لذا برآيند آنها افزايش قيمت چشمگيري در مجموع هزينه هاي نسخه ايجاد مي کند و  از سويي کمبود احتمالي برخي داروها که به علت تاخير در ورود دارو، تاخير در تامين مواد اوليه توسط کارخانه هاي داروسازي و مشکلات ناشي از ارسال ارز توسط وارد کنندگان و سايرعلت  هاست نيز مزيد بر علت مي گردد.
           
          بحث ديگر مربوط به پوشش بيمه ها و سقف تعهد بيمه مي باشد . قابل ذکر است داروهايي که در بالا ذکر شد (داروهاي خارجي، مکمل ها، ويتامين ها ،ترکيبات آرايشي و بهداشتي  و بسياري از داروهاي گياهي و ... ) ، هيچ يک در تعهد بيمه نمي باشند، لذا افزايش قيمت آنها متوجه بيماران بوده و احساس نارضايتي آنها را به دنبال دارد. علاوه بر آن در مورد برخي از داروهاي داخلي که با افزايش قيمت مواجه مي شوند، در خلال فاصله زماني که تا تصويب قيمت توسط بيمه وجود دارد، بيماران ملزم به پرداخت ما به التفاوت دارو مي باشند.تاریخ درج : 14/11/1391تعداد بازدید : 2840