شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2249نيروهاي مسلح100محلول تزريقي - سيانوکوبالامين (ويتامين ب12) - 50ml1393/06/0128000
2249نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - سيانوکوبالامين (ويتامين ب12) - 50ml1392/09/0125000
2249نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - سيانوکوبالامين (ويتامين ب12) - 50ml1392/03/014500
2249نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - سيانوکوبالامين (ويتامين ب12) - 50ml1389/08/304000