جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1667نيروهاي مسلح70محلول استنشاقي - سالبوتامول - 5mg/ml1392/04/2512187
1667نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - سالبوتامول - 5mg/ml1391/05/036262
1667نيروهاي مسلحمحلول استنشاقي - سالبوتامول - 5mg/ml1390/04/184460