پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
302نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1391/09/18300000
302نيروهاي مسلحاينفوزيون - سيس پلاتين - 0.5mg/ml 100ML1390/07/12182000