سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3623نيروهاي مسلح70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1392/02/1112950000
3623نيروهاي مسلحويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1390/11/255520000