چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1306نيروهاي مسلح0آمپول - ويتامين اي - 100IU/ml1393/08/020
1306نيروهاي مسلح0آمپول - ويتامين اي - 100IU/ml1393/08/010
1306نيروهاي مسلحآمپول - ويتامين اي - 100IU/ml1391/09/256500