سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4159نيروهاي مسلحآمپول - سديم هيالورونات - 2 ML1392/08/011120000
4159نيروهاي مسلحآمپول - سديم هيالورونات - 2 ML1391/10/01643100
4159نيروهاي مسلحآمپول - سديم هيالورونات - 2 ML1390/06/27595500