سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1295نيروهاي مسلح70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1393/07/017000
1295نيروهاي مسلحآمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1392/04/055200
1295نيروهاي مسلحآمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1391/07/103500
1295نيروهاي مسلحآمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1388/07/162500