سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1058نيروهاي مسلح70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1393/06/019500
1058نيروهاي مسلحآمپول - پروژسترون - 50mg/ml1392/03/059000
1058نيروهاي مسلحآمپول - پروژسترون - 50mg/ml1391/09/255600
1058نيروهاي مسلحآمپول - پروژسترون - 50mg/ml1390/05/254000
1058نيروهاي مسلحآمپول - پروژسترون - 50mg/ml1388/07/162200