جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1004نيروهاي مسلحآمپول - فيتوناديون (ويتامين k1) - 1mg/0.5ml1392/03/0510000
1004نيروهاي مسلحآمپول - فيتوناديون (ويتامين k1) - 1mg/0.5ml1390/05/255100