جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1004نيروهاي مسلحآمپول - فيتوناديون (ويتامين k1) - 1mg/0.5ml1392/03/0510000
1004نيروهاي مسلحآمپول - فيتوناديون (ويتامين k1) - 1mg/0.5ml1390/05/255100