سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
791نيروهاي مسلح70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1393/07/1525000
791نيروهاي مسلحآمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1392/03/1063529
791نيروهاي مسلحآمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1392/03/0520000
791نيروهاي مسلحآمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1391/05/1612000
791نيروهاي مسلحآمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1390/06/029200