جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1556نيروهاي مسلح70آمپول - آيرون پلي مالتوز - 100mg/ml1393/08/3040000
1556نيروهاي مسلح70آمپول - آيرون پلي مالتوز - 100mg/ml1387/08/0540000
1556نيروهاي مسلحآمپول - آيرون پلي مالتوز - 100mg/ml1388/07/1634000