سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1900نيروهاي مسلح90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1393/08/301034500
1900نيروهاي مسلح90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1393/08/01723000
1900نيروهاي مسلح85آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1393/06/011034500
1900نيروهاي مسلح90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1393/05/01384000
1900نيروهاي مسلحآمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1390/12/061330000