شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1302نيروهاي مسلحآمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 600.000U1389/12/153000
1302نيروهاي مسلحآمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 600.000U1388/07/162500