شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1814نيروهاي مسلح70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1393/07/019200
1814نيروهاي مسلحآمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1392/03/057700
1814نيروهاي مسلحآمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1391/09/204800
1814نيروهاي مسلحآمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1390/05/263400