سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1512نيروهاي مسلح70کپسول - فلوکستين - 10mg1393/11/15600
1512نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 10mg1392/03/05520
1512نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 10mg1391/12/21350
1512نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 10mg1391/03/07290
1512نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 10mg1390/09/28190