سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2397نيروهاي مسلح70قرص جوشان - فسفات - sandoz1393/05/0115000
2397نيروهاي مسلحقرص جوشان - فسفات - sandoz1389/11/186500
2397نيروهاي مسلحقرص جوشان - فسفات - sandoz1388/07/163800