سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9604نيروهاي مسلح90قرص - وريکونازول - 500mg1393/09/01283000
9604نيروهاي مسلح90قرص - وريکونازول - 500mg1393/05/01250000
9604نيروهاي مسلح90قرص - وريکونازول - 500mg1393/04/25283000
9604نيروهاي مسلح89قرص - وريکونازول - 500mg1393/04/01283000
9604نيروهاي مسلحقرص - وريکونازول - 500mg1392/04/01283000
9604نيروهاي مسلحقرص - وريکونازول - 500mg1391/09/01280000