يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1282نيروهاي مسلح90قرص - ويگاباترين - 500mg1392/07/0121175
1282نيروهاي مسلحقرص - ويگاباترين - 500mg1392/06/158890
1282نيروهاي مسلحقرص - ويگاباترين - 500mg1389/08/1614784