سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5423نيروهاي مسلح90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/09/222100
5423نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/04/051800
5423نيروهاي مسلحقرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1391/03/031300