جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1203نيروهاي مسلح70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1393/04/2544000
1203نيروهاي مسلحقرص - تترابنازين - 25mg S.tab1392/05/0543500
1203نيروهاي مسلحقرص - تترابنازين - 25mg S.tab1391/10/0123000
1203نيروهاي مسلحقرص - تترابنازين - 25mg S.tab1390/11/2520700