شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1168نيروهاي مسلح70قرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1393/04/2522000
1168نيروهاي مسلحقرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1392/05/2026901
1168نيروهاي مسلحقرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1391/04/2817180
1168نيروهاي مسلحقرص - اسپيرامايسين - 500mg S.tab1390/11/0515981