سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1921نيروهاي مسلح90قرص - ريلوزول - 50mg1393/08/0131000
1921نيروهاي مسلح90قرص - ريلوزول - 50mg1393/05/0127000
1921نيروهاي مسلح90قرص - ريلوزول - 50mg1393/04/2531000
1921نيروهاي مسلح70قرص - ريلوزول - 50mg1393/04/18170000
1921نيروهاي مسلحقرص - ريلوزول - 50mg1389/08/10104200