سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1753نيروهاي مسلح100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/08/0134000
1753نيروهاي مسلح100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/05/0112000
1753نيروهاي مسلح95قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/07/0125000
1753نيروهاي مسلح100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/04/1819600
1753نيروهاي مسلح100قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/04/1815000
1753نيروهاي مسلح95قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1393/04/1834000
1753نيروهاي مسلحقرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/08/2815000
1753نيروهاي مسلحقرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1392/05/2225000
1753نيروهاي مسلحقرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1390/10/1911000