سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
858نيروهاي مسلح90قرص - ميتوتان - 500mg1393/05/01280000
858نيروهاي مسلح90قرص - ميتوتان - 500mg1393/04/25280000
858نيروهاي مسلحقرص - ميتوتان - 500mg1391/08/05143000
858نيروهاي مسلحقرص - ميتوتان - 500mg1390/11/23118230
858نيروهاي مسلحقرص - ميتوتان - 500mg1388/07/1623840