سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1219خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1392/03/2025600
1219خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/10/0516000
1219خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/08/1618000
1219خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/02/2518500
1219خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1390/12/0811000