جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1094خدمات درماني70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1392/03/207200
1094خدمات درماني70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1391/05/214500
1094خدمات درماني70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1390/05/183600