جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1004خدمات درماني70آمپول - فيتوناديون (ويتامين k1) - 1mg/0.5ml1392/03/2010000
1004خدمات درماني70آمپول - فيتوناديون (ويتامين k1) - 1mg/0.5ml1390/05/185100