سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
948خدمات درماني70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1394/01/2918300
948خدمات درماني70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1393/07/1917500
948خدمات درماني70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1392/12/2517340
948خدمات درماني70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1391/11/0217340
948خدمات درماني70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1390/02/1314700