سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2990خدمات درماني70آمپول - املاح طلا - 50mg/ml 0.5ML1383/10/2228900
2990خدمات درماني70آمپول - املاح طلا - 50mg/ml 0.5ML1389/04/2338700