جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11798خدمات درماني70آمپول - بوتولينيوم آ توکسين - 100iu1392/09/184659000
11798خدمات درماني70آمپول - بوتولينيوم آ توکسين - 100iu1392/02/294900000