جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11798خدمات درماني70آمپول - بوتولينيوم آ توکسين - 100iu1392/09/184659000
11798خدمات درماني70آمپول - بوتولينيوم آ توکسين - 100iu1392/02/294900000