سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3005خدمات درماني70قرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1391/11/2925000
3005خدمات درماني70قرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1391/03/2822000