چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
998خدمات درماني70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1394/01/0115000
998خدمات درماني70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1393/11/2815000
998خدمات درماني70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1389/12/044450