سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1289خدمات درماني70قرص - ويتامين آ - 50/000IU1392/04/23800
1289خدمات درماني70قرص - ويتامين آ - 50/000IU1391/08/08600
1289خدمات درماني70قرص - ويتامين آ - 50/000IU1390/06/22400