سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
763خدمات درماني70قرص - ليوتيرونين سديم - 0.025mg1392/03/20600
763خدمات درماني70قرص - ليوتيرونين سديم - 0.025mg1392/01/11400
763خدمات درماني70قرص - ليوتيرونين سديم - 0.025mg1391/06/28320