سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1815خدمات درماني70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 100mg FC1392/05/283000
1815خدمات درماني70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 100mg FC1390/06/222200