سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1788خدمات درماني70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1393/10/219500
1788خدمات درماني70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1392/04/237800
1788خدمات درماني70قرص - کلوپيدوگرل - 75mg1390/06/224900