جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1527تامين اجتماعي70محلول - همودياليز محلول - II 3.8 lit1385/01/199000