چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8891تامين اجتماعي70نبولايزر - بودزونايد - 1mg/2ml1392/10/1742000
8891تامين اجتماعي70نبولايزر - بودزونايد - 1mg/2ml1392/09/1360000