سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8889تامين اجتماعي70نبولايزر - بودزونايد - 0.5mg/2ml1392/11/3030000
8889تامين اجتماعي70نبولايزر - بودزونايد - 0.5mg/2ml1392/09/1323000